Vi planerar en kull!

Vi planerar att para "Ayo" Golden Friendship Ayo vid hennes nästa löp. 

Vi kommer att uppdatera så fort vi vet att hon är dräktig och då även presentera hanen.