19/8-19 "Rosie" Golden Friendship Rock Queen på utställning i Eskilstuna.
Rosie blev 2:a i Unghundsklassen med excellent och CK.